Giấy Công Bố Sản Phẩm

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

1/ Viên Nang Mềm Tinh Dầu Hoa Anh Thảo - Evening Primrose Oil (Costar)

2/ Thực Phẩm Chức Năng: COSTAR - ESSENCE OF RED KANGAROO

3/ Thực Phẩm Chức Năng: Nhau Thai Cừu Costar - PLACENTRA ESSENCE OF BABY SHEEP 3000mg

4/ Thực Phẩm Chức Năng: Royal Jelly Soft Gel Capsules

5/ Viên Tảo Xanh Spirulina (Costar)

6/ Sữa Ong Chúa Royal Jelly 1610mg (Costar)

7/ Sụn Cá Mập Blue Shark Cartilage - Costar

8/ Thực Phẩm Chức Năng: Nhau Thai Cừu Costar - PLACENTRA ESSENCE OF BABY SHEEP ESSENTIAL 15000mg

9/ Viên Nang Nhau Thai Cừu Placentra - Essence of Baby Sheep - Costar 35000mg

10/ Viên Liver Detox - Live Tonic 35000mg